כיצד ניתן לתרום לאור מנחם?

new-design_01  new-design_02new-design_03  new-design_04new-design_05
תרומתך מוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 א' בחוק מס הכנסה.
קבלה ומכתב תודה יגיעו באמצעות הדואר.

אור מנחם מכבדת את פרטיותם של התורמים ואינה מוסרת מידע אודותיהם.

נגישות