אור מנחם
אודותינו >

אישורי עמותה

linkimage_%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%94http://ormenachem.org.il/wp-content/uploads/2017/03/אישור-ניכוי-מס.pdfhttp://ormenachem.org.il/wp-content/uploads/2017/03/אישור-גוף-ציבורי46.pdf

 

 

 

linkimage_%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%a8 http://ormenachem.org.il/wp-content/uploads/2017/03/אישור-46.pdf http://ormenachem.org.il/wp-content/uploads/2017/03/ניהול-תקין-2017.pdfhttp://ormenachem.org.il/wp-content/uploads/2016/09/אישור-5-מקבלי-שכר-אור-מנחם-2016-לפי-משרה.pdf
נגישות